Godslasting Bergen Havn

Torsdag 25.oktober arrangerer vi halvdagskonferanse på Skolten med tittelen “Sjøtransportens rolle i byutviklingen”.

Få med deg Havnedirektørens spennende tanker om Bergen Havn sin rolle i fremtiden.

Hør Nancy Jøssang, OPUS AS , snakke om havnens plass i samfunnsutviklingen.

Er det samfunnsøkonomisk lønnsomt å flytte godshavnen til Ågotnes ? Menon Economics presenterer en helt fersk undersøkelse denne dagen.

Hvilken godshavn kan vi se for oss på Ågotnes ? En mulighetsstudie som viser hvordan en ny godshavn vil kunne se ut, vil bli lagt frem på konferansen.

Samskip/Norlines og Framo vil også  fortelle om sine virksomheter og hvilke  tanker de har rundt fremtidens godshavn i regionen.

Høres dette spennende ut, meld deg på ved å klikke på denne linken https:https://events.provisoevent.no/fotibakken/events/godsogsjotransport/register

Arrangementet er GRATIS!