• Tømming av avfall og septikk Bergen Havn

Anløpsoversikt

Her finner du oversikt over alle innmeldte anløp i år og kommende år. Vi gjør oppmerksom på at listene ikke er endelige og kan endres på kort varsel.

Side