Koble til landstrøm

BOH har per februar 2018 3 tilkoblingspunkter for landstrøm på Skolten som kan levere 50 eller 60hz og 440 eller 690V.
Havnen har fått Enova-finansiering for å bygge en rekke tilsvarende anlegg i løpet av 2018. Både Festningskaien, Nykirkekaien og Dokken vil etter hvert ha tilsvarende anlegg som på Skolten.

Bruk av dagens anlegg

Aktuell spenning og frekvens velges på et panel tilknyttet kabeltrommelen for anlegget som betjener Skolten Syd 3. For Skolten Syd 1 og 2 velger en innstillinger fra panelet på containeren på kaikanten som inneholder frekvensomformeren.
For spørsmål rundt tilkobling, kontakt havnevakten.

Prising

Energiprisen er NOK 1,00 eks.mva/ kWh (september, 2015). Prisen kan justeres, avhengig av endringer i markedspris for energi.

Verifikasjon og opplæring

BOH ønsker en samsvarserklæring som viser at skipets landstrømsgrensesnitt er konformt med NEK IEC 80005-3. Verifikasjonen kan gjennomføres ved hjelp av et selskap/konsulent med erfaring fra relevant skipsinstallasjon og kunnskap om standarden eller ved at rederiet sender annen dokumentasjon. Dersom skipet er kompatibelt kan samsvarserklæring sendes til BOH på epost.