Koble til landstrøm

Bergen Havn bidrar til et bedre miljø ved at det bygges ut landstrømanlegg for de ulike kaier og skipstyper. Investeringene er støttet av Enova, og utbyggingen gjøres nå i samarbeid med BKK gjennom Plug AS.

Plug tilbyr nå landstrøm i henhold til NEK IEC 80005-3 på Skolten (3 punkter) og Dokken (4 punkter), mens Nykirkekaien (2 punkter) og Festnings kaien (3 punkter) er under utbygging. På alle disse kaiene tilbys det 440 og 690 V, 50 og 60 Hz. I tillegg er det etablert et dedikert anlegg for kystruten.

Bruk av landstrømanleggene

Skolten Syd 3: Spenning og frekvens velges fra panelet ved kabeltrommelen

Skolten Syd 1 og 2: Spenning og frekvens velges fra panelet på containeren på kaikanten som inneholder frekvensomformeren.

Dokken: Spenning og frekvens velges

For spørsmål og veiledning for tilkobling, kontakt havnevakten på 95 98 99 80/55 56 89 80

Pris

Prisen for landstrøm er inntil videre 1 kr/kWh eks. mva. Prisen vil bli justert ut fra en samlet vurdering av kostnadene ved utbygging og drift av landstrømanlegg, og markedsprisen for strøm.

Krav til skip

Den samlede landstrømkapasiteten på hver kai er begrenset, så dersom det er flere større skip som ønsker tilkobling til samme anlegg må dette avklares med Bergen Havn.

Skipets grensesnitt skal være konformt med NEK IEC 80005-3.