Maritim avdeling

Havnevakt
Tar imot kaibestilling/plassering av båter, vann- og kran bestilling, brøyting/salting mm.
Innsending av havnerapporter fra Bergen og omland havnedistrikt.

Trafikkavdeling
Maritim Trafikkleder jobber tett opp mot havnevakten. Trafikkledere tar imot og planlegger arrangementer til Bergen havn, som Langtidsanløp – dåp – militære skip- osv.

De vil også ta seg av koordinering av operasjoner på kai under fartøys anløp.

Havnerapporter
Innsending av havnerapporter fra private kaieiere- statistikk over gods fra private kaier.

Havnedrift
Vedlikehold av bygg, kai, vann, avfall og renhold av kaier