Bergen Havn

Bergen Havn er åpen, men vil  dessverre ha noe redusert tjenestetilbud fra mandag 23.mars 2020.

Dette innebærer at havnevakten og drifts-avdeling vil være bemannet mellom 07:00 – 23:00 og være ubemannet på natt. Fartøy som har bekreftet kaiplass kan fortsette som planlagt til kai.

For ordens skyld kan det opplyses om at personell med fast adgangskort har adgang til havneanleggene på lik måte som tidligere, alle andre må innom portvakt Dokken for manuell registrering. (Husk gyldig ID)

Ved spørsmål ta kontakt med Havnevakt tlf. 959 89 980  (0700-2300)
For hastesaker mellom 2300-0700 ta kontakt på telefon nummer 55 56 83 68 (Portvakt Dokken)

Følg også Bergen Havn på Facebook