Vågen i Bergen

En ny forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Bergen kommune er vedtatt. Den nye fartsforskriften er et resultat av Bergen og Omland havnevesens gjennomgang og revisjon av en rekke

Bergen Havn

Bergen Havn. Foto: Eivind Senneset

lokale forskrifter om fartsreguleringer i Bergen kommunes sjøområde.