Bergen og Omland Havn AS har gjennomført en mulighetsstudie der de peker på fremtidige behov og løsninger langs byens sjøfront.

Hvordan frigjøre Dokken samtidig som Bergen opprettholder statusen som en attraktiv havneby? Hvordan tilrettelegge for en fremtidsrettet og miljøvennlig sjøtransport i en maritim orientert region?

Med dette mulighetsstudiet ønsker Bergen Havn å tilrettelegge for en prosess som leder frem til gode svar for både byen og regionen.

Les rapporten her:

190619 BERGEN HAVN MULIGHETSSTUDIE