Normand Ranger

Antall offshoreskip som kan koble seg til landstrøm i Bergen havn er økende. En ringerunde som Bergen Havn har gjort til rerederiene som benytter havnen, viser at i løpet av 2018 vil det være minst 21 fartøy som kan benytte landstrømanleggene som bygges i Bergen og langs kysten for øvrig.

– Situasjonen er lovende, sier havnedirektør Johnny Breivik. Dette er godt nytt med tanke på landstrømutbyggingen som Bergen Havn er i gang med.

Bergen Havn startet med utbygging av landstrøm til offshoreskip i 2015. I dag har vi tre tilkoblingspunkter for offshoreskip, og et eget anlegg for Hurtigruten. I løpet av 2018 vil ytterligere åtte punkter stå ferdig. Bergen Havn jobber også med å få midler til utbygging av landstrøm til cruiseskip.