Aktuelt i Bergen Havn

Her kan du lese om hendelser og nyheter for Bergen Havn.

Normand Ranger

Offshoreskip velger landstrøm

Antall offshoreskip som kan koble seg til landstrøm i Bergen havn er økende. En ringerunde som Bergen Havn har gjort til rerederiene som benytter havnen, viser at i løpet av 2018 vil det være minst 21 fartøy som kan benytte landstrømanleggene som bygges i Bergen og langs kysten for øvrig.

Nytt havnenettverk skal sikre mer gods fra vei til sjø

Et nytt havnenettverk bestående av havnene i Bergen, Hirtshals, Larvik, Grenland, Risavika, Gøteborg og Zeebrugge er startet opp med mål om å styrke transportløsninger der lastebil, tog og ferge kombineres. Målet er mer transport fra vei til sjø.

Vågen i Bergen

Ny fartsforskrift i sjøen i Bergen

En ny forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Bergen kommune er vedtatt

Bergen Havn sparer penger og miljø ved bruk av landstrøm

Forslag til ny havne- og farvannslov

Havne- og farvannslovutvalget har nylig presenter forslag til ny havne- og farvannslov. Forslaget inneholder flere større endringer fra dagens lovverk.

Hurtigruten på landstrøm for første gang

Hurtigruten har nå fått landstrøm for første gang. Bergen Havn er første havn som tilbyr strøm fra land til Hurtigruten