Aktuelt i Bergen Havn

Her kan du lese om hendelser og nyheter for Bergen Havn.

Vågen i Bergen

Ny fartsforskrift i sjøen i Bergen

En ny forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Bergen kommune er vedtatt

Bergen Havn sparer penger og miljø ved bruk av landstrøm

Forslag til ny havne- og farvannslov

Havne- og farvannslovutvalget har nylig presenter forslag til ny havne- og farvannslov. Forslaget inneholder flere større endringer fra dagens lovverk.

Hurtigruten på landstrøm for første gang

Hurtigruten har nå fått landstrøm for første gang. Bergen Havn er første havn som tilbyr strøm fra land til Hurtigruten

Dokken er godt egnet som sted for en marin klynge

Havnedirektør Johnny Breivik ønsker en marin klynge velkommen til Dokken. Men plassering av fremtidig containerhavn må først avklares.

bergenhavn.no skjermbilde

Ny profil og nye nettsider

Bergen Havn har fått ny logo og ny nettside. Den nye profilen er et ledd i en prosess for å modernisere og utvikle organisasjonen.