Høringer og forskrifter

HØRING AV NYE FORSKRIFTER

Forslag til nye forskrifter følger vedlagt, og legges med dette ut på høring med høringsfrist 25. april 2019.

Forskrift om anløpsavgift for BF IKS
Forskrift om saksbehandlingsgebyr for BF IKS
Ordensforskrift BF IKS