12 mann fra tre nasjoner holder stand om bord i Supplyskipet Havila Borg som ligger til kai i Jekteviken i Bergen Havn. Mannskapet som kommer fra Færøyene, Polen og Filippinene er rammet av landlovnekten fra 14. mars. De kan ikke forlate ISPS-området, og må derfor holde seg om bord i skipet.

-Det går greit med oss, og vi har ikke fått brakkesyke ennå, forteller kaptein Vinjard Tunga. Kapteinen fra Færøyene, og resten av besetningen på 12 personer fra Færøyene, Polen og Filippinene har ligget til kai i Bergen siden 6.mars, og de har knapt nok vært ute av fartøyet siden.

Vil helst bare være om bord

-Vi er vant til å være om bord, så det går fint forteller Vinjard Tunga. Til vanlig ligger vi utenfor Aberdeen på anker, og da sier det seg selv at vi ikke er så mye i land.  Siden situasjonen med Korona-viruset virkelig begynte å utvikle seg, har vi uansett ikke hatt særlig lyst til å forlate båten. Vi har unngått kontakt med andre, og latt være å besøke kjøpesentre og slike steder etter at vi kom hit til Bergen 6.mars. Vi fikk proviant om bord den 11.mars, og klarer oss med det.

Havila Borg har et rørlast- oppdrag for Equinor på Trollfeltet, men ligger nå til kai på grunn av dårlig vær i Nordsjøen. Nå venter Tunga og resten av mannskapet på klarsignal om å sette kursen mot Troll-feltet igjen, men de vet ikke når dette vil skje.

Håper å kunne dra snart

-Vi er sju båter på dette prosjektet, og bare en båt kan losse i slengen. I beste fall får vi dra førstkommende lørdag, eventuelt blir det nok i neste uke, forteller Tunga.

Etter planen skal det være mannskapsbytter

Mannskapet om bord på Havila Borg kommer fra tre nasjoner. Nå må de holde seg om bord i skipet fordi utenlandsk mannskap har fått landlovnekt.

første april, men dette kan fort endre seg.

-Vi er 12 personer fra tre forskjellige land om bord, og slik situasjonen er nå er det ikke lett å komme  til eller fra. For meg som kommer fra Færøyene er det litt enklere å komme seg hjem, men Filippinerne har en lang reise. De må også først i karantene i Manila i to uker før de kan dra til sine hjemsteder.