Strømsalg fra landstrømanleggene i Bergen havn har skutt i været. Så langt i år er det solgt over fem millioner kilowattimer med strøm, noe som er mer enn i hele fjor. Dette har spart Bergen for over 4000 tonn med CO2-utslipp.

På Skolten i Bergen havn ligger supplyskipene på rekke og rad. Denne våren har det vært flere skip enn vanlig på grunn av koronasituasjonen, og derfor færre oppdrag i Nordsjøen. Om lag halvparten av alle skipene som besøker havnen benytter nå strøm fra land i stedet for å la dieselaggregatene gå når de ligger til kai, og flere skal det bli.

Sparer Bergen for store mengder utslipp

-Dette er en gledelig utvikling, sier daglig leder Maria Bos i landstrømselskapet PLUG, som er eid av Bergen Havn og BKK. Det er fantastisk at vi kan spare miljøet for flere tusen tonn med CO2 utslipp ved at skipene benytter strøm i stedet for diesel når de ligger til kai. En besparelse på 4000 tonn CO2 tilsvarer faktisk ca. ett års bilkjøring med bensinbil for nærmere 2000 gjennomsnittlige norske familier.

– Økningen skyldes delvis at flere skip har ligget til kai nå i den situasjonen som har vært, men like viktig er det at flere og flere rederier tilrettelegger skipene sine for bruk av landstrøm, i tillegg til at skipene nå bevisst går til kaier hvor de får tilbudt landstrøm, sier driftsleder i Plug, Tommy Angeltveit.

Strøm bedre enn diesel

Et av rederiene som er hyppig på besøk i Bergen Havn er Siem Offshore med hovedkontor i Kristiansand. De har som mål at hele flåten skal bygges om for å kunne benytte landstrøm. De fleste av skipene som ligger i Bergen havn har nå mulighet for å koble seg til strøm fra land.

-Fordelene med å bruke strøm er mange, sier Vessel Manager Odd Arne Bodal i Siem Offshore. Miljøaspektet er selvsagt det viktigste, i tillegg er strøm mer kostnadseffektivt enn diesel, og ikke minst gir det et bedre arbeidsmiljø om bord når støyen fra dieselaggregatene er borte. Nå håper han at flere norske havner gjør som Bergen og bygger landstrømanlegg for supplyskip.

Unik kunnskap og erfaring

Plug, som startet som et samarbeid mellom BKK og Bergen havn, jobber også mot dette målet. Så langt er det utbyggingen i Bergen som er hovedprosjektet, men snart står Ålesund havn for tur, samt et landstrømanlegg for cruise i Nordfjordeid. Plug har ambisjoner om å bygge landstrøm i flere havner, både i Norge og utlandet.

– Vi ser at vi har bygget opp en unik kunnskap og erfaring med landstrøm her i Bergen. Også i en internasjonal sammenheng, er landstrømtilbudet som nå bygges ut her, helt unikt. Vi ønsker å bruke denne erfaringen og kunnskapen til å videreutvikle landstrøm i andre havner. Landstrøm er en stor investering, og vi ser viktigheten av å tilpasse den tekniske installasjonen til trafikken og forholdene i den konkrete havnen. Enn så lenge er det ikke krav om bruk av landstrøm, og da er vår viktigste oppgave å sørge for at anleggene blir brukt gjennom å tilby et konkurransedyktig produkt i forhold til fossilt drivstoff, sier Maria Bos.

 

 

Fakta om landstrøm i Bergen Havn

Det er i dag åtte tilkoblingspunkter for supplyskip i drift i Bergen, men flere punkter er under utbygging. Når disse står ferdige, vil det være 13 tilkoblingspunkter for landstrøm for supplyskip i havnen.

Havforskningsinstituttet sine skip har to mindrepunkter, og Hurtigruten/Kystruten har et eget anlegg Ved hurtigrutekaien i Jekteviken.

Plug bygger nå Europas største landstrømanlegg for cruise på Skolten. Anlegget som kan forsyne tre cruiseskip samtidig med strøm fra land skal stå ferdig høsten 2020.