Fjerning av mudder i Nøstebukten er i gang. Prosjektet er en del av Renere havn Bergen. Etter mudring skal det legges på rene masser.

Det omfattende prosjektet Renere havn Bergen startet i fjor sommer. De kommende årene skal sjøbunnen i Puddefjorden, Store Lungegårdsvann og Vågen rydde for skrot og forurensede masser, og dekkes av rene stenmasser eller sand.

Bergen havn er et av kyst- og fjordområdene som er prioritert for opprydding av forurenset sjøbunn. For øyeblikket jobbes det med opprydding i Puddefjorden.

Aktører er blant annet Bergen kommune; Forsvarsbygg; Fylkesmannen; BOH og private utbyggere. BOH har så langt bidratt med tjue millioner kroner til prosjektet.