Cruiseskip i Bergen

Securitas blir ny sikkerhetsleverandør i Bergen havn

Securitas har inngått avtale med Bergen Havn og skal ivareta sikkerheten ved havnen fra 1. januar 2019. Avtalen har en varighet på 2+2 år. Avtalen omfatter adgangskontroll, overvåking og tilsyn knyttet til ISPS-vakthold der spesialutdannede vektere utfører vakthold i henhold til ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security).

– Bergen Havn har i 2018 lyst ut anbud om vektertjenester for ivaretakelse av ISPS sikring med fokus på adgangskontroll. Anbudet var lyst ut med vekt på 80% pris og 20 % løsningsforslag. Etter en samlet vurdering falt valget på Securitas, og vi ser frem til å innlede ett tett og godt samarbeid, sier maritim leder, Christian Hafstad, ved Bergen Havn..

– Som en av Europas største cruisehavner er Bergen Havn en svært spennende kunde for oss, og vi ser frem til å starte samarbeidet 1. januar, sier avdelingssjef for Securitas i Bergen, Reidun Helle.