I skipsfarten er det i stor grad næringen selv som presser frem et grønt skifte, viser et nytt doktorgradsarbeid ved Universitetet i Bergen. Gjennom nettverksarbeid og bredt samarbeid lykkes næringen i å utøve politisk påvirkning og tilgang til arenaer for viktige beslutninger. I Podcasten Havnekontoret, har vi snakket med forskeren,næringen, og næringsklyngen.