Den sentrale sjøfronten i Bergen er cirka 20 km lang, og er en av byens største ressurser. I Damsgårdssundet er mesteparten av sjøfronten transformert. På Dokken er det i dag aktiv havnedrift, men det er vedtatt at havnen skal flyttes til Ågotnes og at området skal utvikles til en ny bydel. I Vågen er det stor passasjertrafikk og gjestehavn, mens det i Sandviken foregår en endring fra næring til bolig. Hvordan skal dette området se ut i fremtiden, hvordan forene næringsutvikling med bedre tilgjengelighet for alle, og hvilke aktiviteter skal det være i havneområdene?

Sjøfrontstrategien som nå er lagt ut på høring skal avklare mål, strategi og føringer for den sentrale sjøfronten i Bergen.

-En helhetlig sjøfrontstrategi kan være et steg på veien for at Bergen skal bli en enda bedre by å bo og ferdes i, forteller direktør fo plan og bygningsetaten i Bergen kommune, Mette Svanes. Den skal forvalte kulturminner på en bedre måte og sikre at Bergen videreutvikles som en grønn, kompakt gåby.

– Jeg synes det er flott at vi nå får en helhetlig plan for sjøfronten i Bergen, sier direktør i Bergen Havn, Johnny Breivik. Det som er viktig for oss som havn å få avklart er hvor man skal ha næring, hvor havnen ligge, og hvilke aktiviteter man skal ha i havnen. Vi imøteser en god prosess, og skal bidra godt til denne, understreker Breivik.

Hør mer om sjøfrontstrategien i Podcasten Havnekontoret, og episoden Sjøfronten i Bergen endres