Cruiseskip i Bergen

Et nytt regelverk som skal redusere utslippene av kloakk langs norskekysten, er nå ute på høring. Fristen for å komme med høringsinnspill er 22.januar, og målet er å få de nye reglene på plass allerede første mars i år, opplyser Sjøfartsdirektoratet.

På oppdrag fra Klima og miljødepartementet har Sjøfartsdirektoratet laget et forslag til nye regler for utslipp av kloakk, og det er disse som er sendt ut på høring. Formålet er å hindre utslipp av kloakk, og bidra til mindre utslipp av kloakk langs norskekysten.

I norske farvann er utslippskravene mindre strenge enn det som følger av det  internasjonale regelverket i den internasjonale MARPOL-konvensjonen, som skal hindre forurensning til sjø fra skip. Den sier at grensen for utslipp av kloakk er ved 12 nautiske mil, altså 22 224 meter fra land.

I Norge kan man slippe ut urenset kloakk 300 meter fra land langs store deler av kysten. Dette har bakgrunn i at mange kommuner manglet renseanlegg for kloakk da regelverket ble innført.

Her til lands er reglene i MARLPOL kun gjeldende for skip i utenriksfart fra Lindesnes til svenskegrensen, men nå vil man gjøre utslippskravene gjeldende både for skip både i  internasjonal fart, og i innenriksfart. Man ønsker også at regelverket skal gjelde for hele det norske farvannet.