Siden september i fjor har elever fra Rothaugen skole vært med og samlet, registrert, sortert og talt over 12240 gjenstander og over 60 kilo avfall som er samlet inn fra en liten avfallssamler innerst i Vågen. Det meste som flyter i Vågen er plast, tau og tobakksprodukter.

-Se hva vi fant! Mille Lotsberg, elev ved Rothaugen skole vise frem enn død fugl som er funnet i sjøen innerst i Vågen. Og her er flere snusbokser, skyter medelev Mathea Lotsberg inn. De to jentene står sammen med medelever og lærer på verkstedet til Bergen Havn og teller og sorterer dagens avfallsfangst.

Våren 2017 ble det plassert ut en flytende oppsamler for marint avfall i Vågen i Bergen, en såkalt Port Bin. Oppsamleren tømmes daglig av Bergen Havn og har fått navnet “Slurpen”.

Hver onsdag stiller en klasse fra Rothaugen skole på verkstedene til Bergen Havn i Nøstegaten. Elevene bruker dagen til å sortere og klassifisere avfall fra Slurpen. En gruppe får også være med ut på fjorden i båt, for å samle opp avfall som flyter i havnebassenget. Innholdet blir hentet opp og lagret. Nå blir det også kategorisert og analysert, takket være elever ved Rothaugen skole.

Rothaugen skole er sammen med Bergen kommune, Bergen Havn, Uni research, Bergen og Omland friluftsråd og interessegruppen Stop Wasting Plastic med i det forskningsbasert prosjektet som har til hensikt å bekjempe problemet med marin forsøpling.

Av det som flyter i Vågen er 42 prosent mykplast og skumplast- ofte i form av emballasje, plastpose-biter  o.l.
Tau og taurester er en god nr to med 22,3 prosent , deretter  kommer tobakksprodukter og tobakkspakker langt bak med kun 7,5% av gjenstandene.

Elever ved Rothaugen skole teller og sorterer avfall fra Avfallssamleren Waste Bin som ligger innerst i Vågen