Det er mandag morgen, og havnens egen båt «Nordnes» er på veg til Radøy. Om bord er jurist Silje Eide og maritim leder Christian Hafstad. De skal på befaring etter at det har kommet inn en melding om at det ligger en kabel i sjøen ved Radøy som hindrer ferdsel på sjøen og er en potensiell sikkerhetsrisiko.

Sikkerhet til sjøs en viktig oppgave

– En av de viktigste oppgavene jeg har som jurist i Bergen Havn er å sørge for at sikkerheten til sjøs blir ivaretatt. Nå skal vi gjøre en vurdering av om denne kabelen er i strid med sistnevnte, sier Silje Eide.Oppdraget i Radøy er bare en av mange oppgaver hun har som jurist i Bergen Havn. I tillegg til å følge opp hovedhensynene i havne- og farvannsloven som skal sikre høyt sikkerhetsnivå til sjøs og miljøvennlig sjøtransport, så gir hun juridisk bistand til havnens avdelinger, til brukere av havnen og til samarbeidspartnere. Dette arbeidet kan variere fra miljøhensyn til anskaffelsesregelverk.

Nasjonal og internasjonal høringsinstans

Bergen havn er også utpekt som en av Norges stamnettshavner. Dette betyr at havnen er prioritert i et nasjonalt transportsystem. Dette gjør Bergen Havn til et viktig logistikknutepunkt i Norge og Europa. Som et resultat av dette skriver Silje høringsuttalelser om alt fra Norges Strategitranssportplan, IMO-konvensjoner, EU-direktiv som gjennomføres i norsk rett og forskrifter og reguleringer utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet.

– Vi er bare to jurister i Bergen Havn, og derfor får jeg jobbe bredt med mange ulike juridiske saker, noe som jeg trives godt med. Bergen Havn har ambisiøse mål om at mer godstransport skal over fra bil til båt, havnen skal bli Norges grønneste havn og den skal være en havn for alle, både for bergensere, turister og kunder. Vi har et viktig samfunnsoppdrag, og derfor er jobben meningsfylt, understreker Silje Eide.