Bergen Havn sparer penger og miljø ved bruk av landstrøm

Bergen Havn er en foregangshavn for tilbud om landstrøm til skip.