Bergen Havn
Regjeringen har i dag besluttet å delvis stenge norske havner fra mandag 16.mars kl. 08:00  for internasjonal passasjertrafikk.
Vest politidistrikt har også besluttet at ingen utenlandske besetningsmedlemmer på alle fartøy i Vest politidistrikts ansvarsområde får gå i land (landlovnekt).
Dette i medhold av utlendingsforskriften paragraf 4-9, 5. ledd, i det det foreligger “særlige grunner”.
De særlige grunnene knytter seg til smittesituasjonen omkring Covid-19 viruset. Vedtaket meddeles hvert enkelt fartøy som er på vei til havn i politidistriktet.
Meddelelsen gjøres kjent for alle kapteiner/fartøyførere gjennom Fedje trafikksentral.

Leveringen av gods og varer til Bergen Havn fortsetter som før.

Fjordline har kansellert sine seilinger til og fra Bergen i 30 dager, fra og med mandag 16.mars