I Bergen havn jobbes det i disse dager for fullt med å bygge ut landstrømpunkter for supplyskip. Målet er at alle skipene skal kunne koble seg til landstrøm når de ligger til kai i Bergen.

Når skipstrafikken i Bergen havn nå har stilnet av på grunn av koronasituasjonen, benyttes tiden til å planlegge en for en fremtidig skipstrafikk som er mer bærekraftig enn dagens. Et av tiltakene det jobbes med er å bygge ut og tilrettelegge for at passasjer og offshoreskipene skal kunne slå av motorene og benytte strøm når de ligger til kai. Det er i dag 13 punkter i havnen hvor skipene kan motta landstrøm, og det bygges nå tre nye punkter.

-Bergen Havn har som mål å bli Europas grønneste havn. Da må vi tilby skipene grønne løsninger, sier direktør Johnny Breivik i Bergen Havn. Vi må derfor bygge infrastruktur som gjør det mulig for alle skip som kommer til Bergen å ligge utslippsfritt i havnen, understreker han.

Arbeidet med å ferdigstille landstrømanlegget for cruiseskip går som planlagt, selv om det har blir litt forsinkelser i noen av leveranse av utstyr. Går alt som planlagt er anlegget ferdig i løpet av juni.