Onsdag 8.juli klokken 12 lokal tid oppfordres alle skip i alle verdens havner til å støte i skipsfløyta for å sette fokus på behovet for mannskapsskifter på skip. På grunn av strenge smitteverntiltak og reiserestriksjoner er det mange sjøfolk som ikke har kommet seg hjem siden viruset brøt ut.

Støt i skipsfløyte-aksjonen skal finne sted dagen før britiske myndigheter har invitert til toppmøte, der også norske myndigheter er invitert, for å diskutere situasjonen for sjøfolk under koronapandemien.

Det er i dag om lag 200 000 sjøfolk som venter på å bli avløst over hele verden og like mange som trenger å komme seg på jobb. Av de som står i forlenget tjeneste har mange vært opptil tre til fire måneder lenger om bord enn kontraktene deres tilsier.

-Den menneskelige siden av dette begynner å bli kritisk. Samtidig kan det virke som at verdenssamfunnet ikke forstår alvoret i situasjonen. Vi nærmer oss sommerferie i mange land og kan ikke risikere at politiske ledere tar ferie uten å ha lagt til rette for forsvarlige mannskapsskifter i det omfang som trengs. Ytterligere forlengelse av tjenestetiden om bord vil gå ut over sjøfolks mentale helse, arbeidsforholdene og til syvende og sist også sikkerheten om bord, sier administrerende direktør i Rederiforbundet, Harald Solberg.

Rederiforbundet jobber sammen med Utenriksdepartementet, det internasjonale rederiforbundet, det europeiske rederiforbundet og en rekke andre internasjonale organisasjoner for å finne løsninger for sjøfolk som må reise til og fra skipene de jobber på. I begynnelsen av mai ble en veileder for trygge mannskapsskifter utarbeidet i regi av den internasjonale skipsfartsorganisasjonen IMO. Internasjonale myndigheter bes også opprette en korridor for sjøfolk slik at de kan mønstre av og på uten å bli rammet av nasjonale reiserestriksjoner.

-Hvis vi ikke raskt får en løsning på problemene rund mannskapsskifte, vil verdenshandelen stoppe opp. Det vil få dramatiske konsekvenser for verdensøkonomien og vareflyten – også den som skal til og fra Norge. Det internasjonale samfunn må ikke svikte de som har holdt hjulene i gang gjennom denne krisen, sier Solberg.

Les mer på ICS sine sider