Bergen Havn har fått en rekke spørsmål som omhandler politiets beslutning om landlovnekt for utenlandsk mannskap på båter.

Det dette betyr konkret er at ingen utenlandske besetningsmedlemmer kan forlate aktuelt ISPS-område, men de kan gå på kaien for å utføre nødvendige arbeidsrelaterte oppgaver.

Vedtaket gjelder fra 14. mars og i første omgang fram til 31. mars 2020.En viktig brikke i arbeidet med at skip skal seile, er at det legges til rette for å kunne gjennomføre mannskapsskifter på skip så langt det kan forenes med smitteverntiltakene https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/aktuelt/nyheter/2020/03/17/Utanlandske-sjomenn-nektas-landlov-i-vest-politidistrikt/

En viktig brikke i arbeidet med at skip skal seile, er at det legges til rette for å kunne gjennomføre mannskapsskifter på skip så langt det kan forenes med smitteverntiltakene. Les mer om Sjøfartsdirektoratets retningslinjer i forbindelse med mannskapsbytte; https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/retningslinjer-i-forbindelse-med-av–og-pamonstring-av-mannskap-i-norske-havner/