Torsdag 2. agust kl 1700 til søndag ettermiddag 5. august blir kaiene fra Festningskaien til Blomstertorget satt av til veteranfartøyfestivalen Fjordsteam. Dette betyr at det ikke vil plass til fritidsfartøy i Vågen. Fritidsbåter blir henstilt til å benytte seg av de private marinaene i området.

Bryggen vil også være stengt for trafikk torsdag fra kl. 1700 til kl. 2130 samt fra fredag kl. 1700  til lørdag kl. 2359.

Bergen havn vil ha både Sydnes og Nordnes på plass for å bistå her og under innseilingsparaden som vil starte etter kl. 1700.

Fredag, lørdag og søndag vil det bli ulike arrangement om bord i fartøyene.

En del av fartøyene vil også hver dag gå i rute til/fra distriktet rundt Bergen.

Mer informasjon på http://www.fjordsteam.no