Opplæringsprogram (loggføres)

Opplæringsprogram

Formål med opplæringsprogrammet
Opplæringsprogrammet skal sikre at alt personell i Virksomheten, som er engasjert i
gjennomføring av sikkerhetsavtalen med Havneanlegget, har tilstrekkelig kunnskap om
ansvar og oppgaver.
Personellet skal ha nødvendig kunnskap til å forhindre at fremmedlegemer, som kan utgjøre
en sikringsrisiko, kommer inn i Havneanlegget.
Opplæringsprogrammet skal gjennomføres før personellet gis ansvar og oppgaver tilknyttet til
sikkerhetsavtalen og skal fortrinnsvis være gjennomført før personellet tildeles adgangskort.
Det er virksomhetens sikringsleder som har det formelle ansvar for gjennomføring av
opplæringsprogrammet. Sikringsleder skal kunne dokumentere at personellet har gjennomført
opplæringsprogrammet. Opplæring av personell kan gjøre med e-læring godkjent av
Havneanlegget.

Innhold

Innholdet i programmet skal være basert på kravene gitt av Havneanlegget. Programmet skal
minimum inneholde:

 • Hovedinnholdet i ISPS-koden og forskrift om sikring av havneanlegg
 • Virksomhetens sikringsprogram herunder:
  • Formålet med opplæringen
  • Krav til personellet
  • Rutinene for sikker pakking, lagring og transport av last
  • Bruk og kontroll av plomber
  • Kontroll av lastdokumentasjon
  • Korrekt bruk av adgangskort og kjøretillatelser
  • Tiltak ved økt sikringsnivå

Alle som gjennomfører opplæringsprogrammet skal ha dette dokumentert, som kursbevis eller
tilsvarende.

Gjennomføring

Opplæringsprogrammet kan gjennomføres som tradisjonell undervisning eller som e-læring.
Programmet vil normal sett kunne gjennomføres innenfor en ramme av ca. 1-2 timer.

Revisjon

Opplæringsprogrammet skal oppdateres etter behov og alltid i takt med endringer i forskrift
om sikring av havneanlegg eller andre relevante dokumenter fra myndighetene.