Oversiktsbilde cruiseskip i Bergen VPB Media

Bystyret vil at det skal være maksimalt 8000 passasjerer og tre cruiseskip i Bergen per dag.

Bystyret har vedtatt at byrådet skal jobbe for en ny lov som gir hjemmel til å begrense cruisetrafikken.

Formålet med en begrensning av antall skip og passasjerer er at Bergen også i fremtiden skal være en attraktiv by for cruiseturister, andre turister, og bergenserne selv. Målet er å opprettholde Bergen som en bærekraftig og attraktiv destinasjon både med tanke på klima, miljø og antall passasjerer.

Bystyret har også vedtatt at Skoltegrunnskaien skal prioriteres til cruiseformål.

Les mer i tidligere omtale fra byrådet

Bystyret vedtok innstillingen med tilleggsmerknader.

Bystyret har som mål at alle cruiseskip skal benytte seg av landstrøm mens de ligger til kai i Bergen, og ber byrådet gi høy prioritet til arbeidet med å realisere målet.

Bergen Bystyre oppfordrer de ulike aktører innen cruisenæringen, til å utarbeide en plan for potensielle alternative turistmål i Bergen og omegn for å avlaste Bryggen, Fløibanen. o.l. for å fordele turistene mer rundt i byområdet, bl.a gode natur- og gårdsopplevelser.