Sjotonnen

Utsikt fra FløyenBergen Havn vurderer nå fortløpende værsituasjonen  med hensyn til tiltak for å bedre luftkvaliteten i Bergen. Vi har en løpende dialog med fartøy i havnen om en eventuell flytting av skip.

Meteorologisk institutt melder i sitt langtidsvarsel sendt ut torsdag 22. november, at et høytrykk ventes å gi lite vind og mulighet for inversjon som vedvarer gjennom dagene.

Bergen Havn ønsker å bidra til renere luft, og arbeider målrettet med tiltak som kan bidra til en positiv utvikling.  Vi benytter derfor Nansen senteret (NERSC) risikovurdering som grunnlag for de vurderinger som må gjøres opp imot de ulike tiltakene, og vi har også en god dialog med Bergen kommune i dette arbeidet.

I tillegg jobber vi langsiktig for å nå målet om en utslippsfri havn. Vi har nå på plass fire landstrømanlegg for offshoreskip, og fire nye anlegg skal i desember stå klare til bruk på Dokken. Vi planlegger også å bygge landstrømanlegg for cruiseskip.